Петър Дънов – Дипломна работа

Петър Дънов Миграция и християнизиране на германските племена

Дипломна работа Теологичен факултет на Бостънския университет

Петър Дънов, 1891 г.-besedi.org
Петър Дънов по време на следването си в Америка Peter Deunov during his studies in the USA (1888–1895)

Дипломна работа на Петър Дънов
Двуезично издание на български и английски език. Дипломна работа на Петър Дънов /Thesis of Peter Dunoff./

Миграция и християнизиране на германските племена /The Migration of the Teutonic Tribes and Their Conversion to Christianity/

С настоящия си труд, написан като научно есе по време на следването си в Богословския факултет на Бостънския университет през 1892/1893 г., Петър Дънов е първият българин, който се докосва и разработва този научен проблем. Обръща подобаващо внимание на личността, живота и делото на готския епископ Вулфила (311-383), превел по днешните български земи Библията на готски език и с това поставил началото на първия германски литературен език.

Дипломна работа на Петър ДъновДипломната работа, наричана от автора есе, спазва пропорцията на историческото изследване – научният подход съответства на реалните факти. Работата му е 48 ръкописни страници. На проблема за миграцията на германските племена са посветени 39 страници и 7 – на тяхното покръстване. В исторически мащаб миграцията е продължила много повече години, много по-разнородна е като време-пространствени измерения, а християнизирането е процес, който се извършва в по-кратки срокове. П. Дънов е спазил тези пропорции в своята работа.

Съдържание:
Биографични бележки
Петър Дънов – пионер в изследванията за готите и други германски народи в българската наука – Росен Милев
Петър Дънов и методизмът – Хари Салман
Миграция и християнизиране на германските племена – Петър Дънов

Препоръчваме да посетите стария архив от 2016 г.
АРХИВ | ПОВЕЧЕ ОТ 2000 БЕСЕДИ НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ (беседи с различя в текстовете)

Translate »
%d